Photo of the day

053____1959_8_leichtathletik_pm_bild.jpg